Guided walks in the countryside

Sonderborg Municipality is organising free nature walks with ranger Jesper Tofft throughout the year.

The municipality covers a wide variety of landscapes and habitats and the walks will take you to many of these. Coasts, meadows, lakes, ponds, bogs, beech forests and more. Jesper will talk about the birds, frogs, insects, plants and other things you come across on the walks.

It is free to participate in the walks. You just have to be at the right place at the right time. Do note that the walks will be conducted in Danish so you might consider bringing your own English interpreter (me?) if you are not proficient in Danish.


Show Naturvejleder i Sønderborg Kommune on a big map

Søndag 18. marts kl. 10-12
Hartsø på Kegnæs ▪ Vi ser på trækfugle, vadefugle og rovfugle

Søndag 22. april kl. 10-12
Bjørnkær på Nordals ▪ Vi ser på kystnatur, trækfugle og meget mere

Torsdag 10. maj kl. 19-21
Folekobbel og Skeldekobbel på Broagerland ▪ Bøgen er sprunget ud, og vi lurer på Stor Skallesluger og natuglen i deres redekasser særligt godt på.

Torsdag den 24. maj kl. 21-23
Viemosen og Dybbøl Banke ▪ Vi lytter til fuglenes aftensang og kvækkende frøer

Søndag 17. juni kl. 14-16
Fjordmosen og Bosted Made ved Nørreskoven ▪ Enge, sumpskov, strandvoldskyst – måske ser vi sommerfugle

Lørdag 18. august kl. 15-17
Kværs Hede ▪ Den eneste hede i Sønderborg Kommune

Søndag 16. september kl. 10-12
Oldenor og Mjels på Nordals ▪ Havørnens landskab

See the full programme by Sønderborg Kommune.

Leave a Reply